Upload hızı

TurkNet vae’de ki upload hızlarını 10 Mbps mi yaptı?

Benim hızımda bir değişiklik yok