Türkiye'de İnternetin Gelişimi

Internet bağlantısının Türkiye’de gelişim süreci, 1986 yılında TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) geniş alan ağına bağlanmasıyla başladı. 12 Şubat 1987 tarihinde bu ağa EARN ve BOTNET ağı dâhil oldu. Sadece eğitim kurumlarına özel bir ag teknolojisi olan BITNET’in sonraki yıllarda hat kapasitesinin yetersiz kalması ve gereksinimleri karşılamaması üzerine 1991 yılında ODTÜ ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBITAK)'nun ortak çabaları ile internet bağlantısını ülke içinde saglamak ve yaymak üzere Türkiye Internet Proje Grubu (TR-NET) kuruldu.

İlk bağlantı 1992 yılında Hollanda’ya yapıldı, ardından 1993 yılında PTT den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yer alan yönlendiriciler üzerinden TCP/IP protokolü kullanılarak ABD Washington NSFNet geniş alan ağına dahil olundu.

1996 yılında 176 birime hizmet veren Ulusal Akademik Ag (ULAKNET) kuruldu. 1997 tarihinde ULAKNET in ilk ulusal bağlantısı ise Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilmiş olup, aynı yılın Ekim ayı itibarıyla 39 üniversiteyi bağlar duruma geldi. 1997 yılında ULAKNET-UUNet (ABD) arasında 2 Mbps bağlantı kuruldu, ODTÜ NSFNet kapatıldı. ULAKNETE bağlı uç sayısı 64’e yükseltildi.

Internetin ticari kuruluşlara ve halka ulaşmasını sağlayan proje TURNET, Türk Telekom tarafından hayata geçirildi. Ikisi İstanbul (2 Mbit/s- 512 Kbps) biri Ankara’da (2 Mbps) olmak üzere üç ticari hat üzerinden İnternet servis sağlayıcıları erişim sunulmaya başlandı. 1997 yılında Internet servis sağlayıcılarının sayısı 80’i bulmuştur.

2000’li yıllara gelindiğinde ULAKNET toplam 114 noktadan 80 üniversite ve araştırma kurumu Internet hizmetinden yararlanır duruma gelmiş, yurtdışı hatlar ise Ankara’dan ABD’ye 3 ayrı hattan toplam 10 Mbps’e ulaşmış, Internet genişbant bağlantı altyapı çalışmaları hızlanmıştır. 2010 sonrası ULAKNET e bağlı uç sayısı toplamda 923e, ana uç sayısı 183’e yükseltilmiş, toplam İnternet bağlantı kapasitesi 23 Gbps’e çıkarılmıştır.

2 Beğeni