Kbps, Mbps ve Gbps Arasındaki Farklar Nelerdir?

Üçü de bit yani bps üzerinden belirtilen hız birimleridir.

Belirttikleri kavram aynı olsa da miktar aynı değildir.

Aralarındaki fark belirttiğimiz gibi kilo, milyon ve milyar cinsinden veri aktarımını belirtmeleridir.

Günümüzde özellikle internet hızı için en çok Mbps kullanılırken Gbps için ise yakın geleceğin teknolojisi diyebiliriz. Gigabit cinsinden internet türleri de günümüzde mevcuttur fakat Mbps kadar yaygın değillerdir.

Ref

3 Beğeni

Ayrıca Gbps terimini görme şansımız Turknetin yaygınlaşmasına bağlı :slight_smile: Yoksa TTKOM ile kbpslere devam :slight_smile:

1 Beğeni

Gbps nedir ya ? Yeniyor mu acaba hiç göremedik

3 Beğeni

benim 3 yaşında oğulun gençliğine yakın görürüz inşallah :smiley:

1 Beğeni

Hadi inşallah hocam :slight_smile: Allah iyi ve uzun ömürler versin oğlunuza

2 Beğeni

amin kardeşum cümlemizinki ile beraber inşallah :relaxed: İnşallah keenetic al diye tutturmaaz oğul​:smile::grin::merman:t4:

2 Beğeni

Ahaha bilemezsin belki kalitenin farkına varır :grinning:

2 Beğeni

Mbps, Kbps veya konuşma anında kullandığımız haliyle Mbit, Kbit veri aktarımını ifadeden ziyade hat limitlerini ifade etmek için kullanılır. Bu birimlerin veri aktarım miktarını belirtmesi için elbette bir engel yok ama alışılagelmiş ve yaygın halleri bant genişliği miktarını belirtmek üzerinedir.
Öte yandan veri aktarımını genelde MBps, KBps veya daha sık kullandığımız haliyle MB/s, KB/s ölçüleri ile ifade ederiz. Burada anahtar nokta, internet servis sağlayıcılarının bize aslında 'throughput’u değil 'bandwidth’i satmasıdır. Throughput (hattın kapasitesine kıyasla bir takım sebeplerden dolayı anlık ölçtüğümüzde, bant genişliğinden her daim az olan) veri aktarım miktarı diye tercüme edilebilir olmakla birlikte, dünyadaki genel görüş, internet servis sağlayıcılarının tarife pazarlarken daha büyük sayı zikredebilsin diye bant genişliğini bayt’tan değil bit’ten verdiği şeklindedir.
Meraklı olanlar veya daha çok anlamak isteyenler, ‘bandwidth vs throughput’ ve ‘protocol overhead’ aramalarını yapabilirler.

1 Beğeni

Bunlara Türkiye için gerek yok zaten nur topu gibi bir E KADAR ımız var