Hat değerlerimde sorun varmı?

=============================================================================
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.21.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.993.2(VDSL2)
Annex Mode: ANNEX_B

INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0

TPSTC type: 64/65B PTM TC

near-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
near-end fast channel bit rate: 51196 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 8191 kbps

near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 882
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 2
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
DSL uptime :2 days, 18:11, 51 secs
DSL activetime :0 min, 17 secs

Downstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 8.7 dB
output power upstream: 9.2 dbm
attenuation downstream: 9.7 dB

Upstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 18.0 dB
output power downstream: 13.6 dbm
attenuation upstream: 0.0 dB

Bit table:
carrier load: number of bits per tone
tone 0- 31: 00 00 00 05 67 89 99 9a aa aa aa a9 9a 99 99 88
tone 32- 63: 89 9a aa ab bb cc bc cc bc cc cc cc bb bc cb bb
tone 64- 95: bb bb ab bb ab ba bb bb ba bb aa aa bb aa aa aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa 9a aa
tone 128-159: a9 a9 99 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 89
tone 160-191: 99 99 98 99 98 99 99 88 88 88 88 88 98 89 89 89
tone 192-223: 88 89 89 89 98 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 88 89 88 88 78 88 88 87 78 78 87 88 88 77 77 88

Herhangi bir sorun görünmüyor. Modeminize alabileceğiniz maksimum hız ulaşmış durumda. İyi günlerde kullanın hizmetinizi :hugs:

1 Beğeni