Hat değelerim nasıl ? crc hataları problem yaratır mı?

=============================================================================
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.26.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.993.2(VDSL2)
Annex Mode: ANNEX_B

INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0

TPSTC type: 64/65B PTM TC

near-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
near-end fast channel bit rate: 88062 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 8192 kbps

near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 7
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
DSL uptime : 5:31, 31 secs
DSL activetime :0 min, 21 secs

Downstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 10.2 dB
output power upstream: 8.7 dbm
attenuation downstream: 4.7 dB

Upstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 27.7 dB
output power downstream: 12.8 dbm
attenuation upstream: 0.1 dB

Bit table:
carrier load: number of bits per tone
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 02 22 24 44 44 44 55 65 66
tone 32- 63: 00 88 88 89 89 99 a9 aa aa aa bb ab ba bb cb bc
tone 64- 95: bb cb cc cc cc cc cc cd cc dc cc dd dd dc dc dd
tone 96-127: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone 128-159: dd dd dd dd dd dd dd dd dd ed dd dd dd dd ed dd
tone 160-191: dd dd dd dd dd dd dd dd dd ed dd dd dd dd dd dd
tone 192-223: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dc dd dd dd dd dd dd
tone 224-255: dc dd dd dd dd cd dc dd dd dc dd cd dd dd cc cc

değerlerin güzel bence

Merhaba mertshn123 bu kısım 24 saat olduğu zaman değerlerini tekrar paylaşıp emin olabiliriz ama hattın iyi, problem yaratacağını düşünmüyorum.


Eğer CRC, FEC bazlı kopma ve performans sorunları olursa hızını 75mb’e düşürebilir veya SNR değerini 12dB’e yükseltebilirsin.

saha ekibi telefon kablosu ve elektrik bandı ile ek yaptı hiç içime sinmedi. Onları direkt olarak reglete çaksam hat değerleri artar mı acaba ?

Hat değerlerinizde hız bazında bir değişiklik olacağını sanmıyorum saten hat zayıflamanız düşük seviyede ama eğer eksiz bir kablo bağlantısı yaparsanız internet paket hata oluşma olasılığını en aza indirirsiniz.