Gigafiber Çalışma Süreci

TurkNet gigafiber kablosunu türk telekomun yer altı rögar kablo kanallarından mı geçiriyor ? Menhol olarak hangi saha dolabını kullanıyor ? Kendi saha dolabı var mı ?

Merhaba,
GigaFiber altyapısı çekilirken gerekli görülürse TT menholleri kullanılabiliyor. Bu durum bölgeden bölgeye değişebiliyor. TurkNet’in herhangi bir saha dolabı bulunmuyor, fiber direkt olarak santralden daireye kadar iletiliyor.