DSLAM kilidimin kaldırılmasını istiyorum

Abone Numaram : 2121974