ADSL-VDSL Nedir?

DSL

Digitial Subscriber Line (Sayısal Abone Hattı) anlamına gelen DSL, mevcut telefon hattının daha etkili olarak kullanılması için sayısal kodlama tekniği ile geniş bant imkanı sağlar. Yani telefon hattında kullanılan bakır telefon kabloları üzerinden yüksek hızda ve kesintisiz İnternet bağlantısı sunulmasına imkan verir. Ses ve veri iletimi sırasında farklı frekanslar kullanıldığı için aynı anda hem ses hem de veri iletimi gerçekleşir. Bu şekilde iletişimin sağlanması için splitter (ayırıcı) denilen ve İnternete bağlıyken aynı anda telefon görüşmesi yapmaya olanak sağlayan ufak bir aparat takılır. Geleneksel modemler bilgisayardan gelen sayısal sinyalleri analog sinyallere, telefon hattından gelen analog sinyalleri de sayısal sinyallere dönüştürür. DSL modemleri sinyalleri çevirmez bunun yerine verileri sayısal olarak gönderir ve alır. Sinyalleri çevirmeye gerek kalmadığından veriler normal modemlerden çok daha hızlı iletilir.

Sayısal abone hatları simetrik ve asimetrik olmak üzere ikiye ayrılır. Bir hattın simetrik olması o hat üzerinde yapılan veri aktarımı sırasında verinin şebekeden kullanıcıya ve kullanıcıdan şebekeye en yüksek aktarım hızının aynı olması demektir. Asimetrik hatta ise bu veri akışı sırasında ulaşılabilen en yüksek hızlar farklıdır. Asimetrik DSL teknolojileri, veri göndermeye çok ihtiyaç duymadıklarından bireysel kullanıcılara yöneliktir. Kurum ve şirketler ise veri gönderme ve alma ihtiyaçları genelde eşit olduğundan simetrik DSL teknolojilerini tercih ederler.

DSL’in ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Asimetrik Sayısal Abone Hattı), IDSL (Integrated Digital Subscriber Line - Bütünleştirilmiş Sayısal Abone Hattı), VDSL (Very-High Bit-Rate Digital Subscriber Line - Çok Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı), G.SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line - Tek eşli Yüksek hızlı Sayısal Abone Hattı), gibi çeşitleri vardır.

ADSL

Telefon hattının her ucuna bir ADSL modem eklenerek bilgi yerleri oluşturulur. Bir ADSL bağlantısı 3 temel iletişim kanalından oluşur.Bunlar alış kanalı (downstream), gönderiş kanalı (upstream) ve POTS (Plain Old Telephone Service - Eski Sade Telefon Hattı) kanalıdır. Alış kanalı Mbps düzeyinde genişlik sunarken, gönderim kanalı Kbps düzeyindedir. POTS, ADSL iletim ortamı üzerinden telefon görüşmelerinin aktarılması için kullanılır. Bir telefon görüşmesi için 4 Khz’lik bir frekans yeterli olmaktadır. ADSL veri kanalları 25 Khz’lik frekans aralığından başlayıp daha yüksek frekanslara çıkabilmektedir. ADSL bağlantı, hat uzunluğu, kullanılan bakır kablonun çapı ve kullanılan modemin tipine bağlı olarak 8Mbps’a kadar download, 1 Mbps’ye kadar da upload veri hızlarına olanak verir. ADSL’in ardından ADSL2 ve ADSL2+ teknolojileri geliştirilmiştir. Günümüzde daha modern bir teknoloji olan ADSL2+ kullanılmaktadır.

VDSL

VDSL, kısa mesafede hattın uzunluğuyla ters orantılı olarak yüksek hızlarda veri iletimi sağlayan bir teknolojidir. VDSL teknolojisi ADSL teknolojisine benzemektedir fakat ADSL VDSL’e göre daha uzun mesafelerde kullanılabilir. VDSL teknolojisinin ardından geliştirilen VDSL2 teknolojisi de çok yaygın olmasa da kullanılmaya başlanmıştır.

4 Beğeni